Welcome to T.H.N-Guidance ยินดีต้อนรับสู่...งานแนะแนวโรงเรียนถาวรานุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ก่อนสอบ รับตรง Admissions 2555

1 ม.6 สามารถ สอบ  GAT-PAT ได้กี่ครั้ง
ตอบ  B สอบได้  2 ครั้งคือสอบ  เดือน ตุลาคม 2554 และ  มีนาคม 2555
 2  คุณสามารถสอบ  O-NET ได้กี่ครั้ง
ตอบ   ในแต่ละคนสามารถสอบ O-NET ได้เพียงครั้งเดียวนะครับ
 3  สอบตรงติดไปแล้ว นะ  ไม่สอบ  O-NET ได้ไหม  เพราะไม่ได้ใช้คะแนนยื่นแอดแล้ว
ตอบ   สอบ O-NET สอบได้แค่ครั้งเดียวนะครับ  คนที่ติดรับตรงแล้ว ไม่จำเป็นต้องสอบก็ได้ แต่ยังไงก็แนะนำให้สอบ  เพราะปีหน้าถ้าเกิดอยากซิ่วขึ้นมานี่ น้องจะไม่มีคะแนน onet จะยื่นแอดไม่ได้เลย   หรือ บางคนเข้าสอบก็จริงแต่กามั่ว  มีคนมาเล่าให้ผมฟังหลายคนแล้วครับว่าติดรับตรงแล้ว ไม่ตั้งใจทำโอเน็ต แต่พอเข้าเรียน เกิดไม่สอบคณะที่เรียน อยากเปลี่ยน พอลงแอดคะแนนน้อย ก็สู้เขาไม่ได้ ทั้งที่คะแนน GAT-PAT ของเขาดีมาก แต่ O-NET ไม่ไหวจริง
อ่อ และ บางมหาวิทยาลัยใช้  O-NET ภาษาอังกฤษแบ่งเด็กด้วยนะครับ ว่าคนไหนต้องเรียนปรับพื้นฐาน  คนไหนข้ามไปเรียน วิชาภาชาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงได้เลย  เช่น เกษตรศาสตร์ ธรรมศาสตร์  บางมด
 4  ติดรับตรง แล้วสอบรับตรงมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ได้ ไหม
ตอบ  ความจริงแล้ว ถ้าติดรับตรงไปแล้ว ยังสมัคร มหาวิทยาลัยอื่น ๆได้นะครับ  แต่ก็จะมีหลายมหาวิทยาลัย ขู่มา
 http://blog.eduzones.com/showpic.php?url=http://files.unigang.com/pic/2229.jpg
 แต่ความจริงแล้ว การตรวจสอบเป็นเรื่องยาก  ยิ่งตรวจสอบข้ามมหาวิทยาลัย ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับ
สำหรับ รับตรง  มหาวิทยาลัย รัฐ  24 แห่ง ตัดสิทธ์แอดมิชชั่น  มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยทักษิณ
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. มหาวิทยาลัยนครพนม
11. มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
12. มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. มหาวิทยาลัยบูรพา
14. มหาวิทยาลัยพะเยา
15. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
16. มหาวิทยาลัยมหิดล
17. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
19. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
20. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
21. มหาวิทยาลัยศิลปากร
22. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
23. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
24. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นอกเหนือ มหาวิทยาลัยนี้ จะไม่ตัดสิทธ์ แอดมิชชั่น นะครับ   มหาวิทยลัยเอกชน หรือ ราชภัฎ หรือ ราชมงคล บางแห่ง ที่ให้ทุนเด็ก จะขู่เด็กว่าจะตัดแอดมิชชั่น  แต่ความจริงแล้ว พวกเขาตัดสิทธ์ไม่ได้นะครับ

5  รับตรง กับ  รับตรงกลาง  ต่างกันอย่างไร
รับตรง โควตา  คือ การรับนักศึกษา โดยแต่ละมหาวิทยาลัย จะเป็นคนดำเนืนกลางเอง
รับตรงกลาง   คือ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  จะ รับสมัครรับศึกษาร่วมกัน

6  เด็กซิ่ว  O-NET ไม่ถึง 60 %  สอบ กสพท ได้ไหม

ขอยื่นยันว่าได้แน่นอนครับ  เพราะเกณฑ์   O-NET 60 ใช้กับเด็ก ม.6 ในรุ่นนั้น ๆ  เพื่อให้เด็กเหล่านั้นตั้งใจไม่ทิ้งคะแนน ONET    ปีล่าสุด  มีเด็กได้คะแนนต่ำกว่า 60 %  14 คนนะครับ  
ความคิดเห็นจากเพื่อน ๆที่ส่งมาให้ผม
พอดีว่าเพือนผมคนนึงก็อยู่ใน 14 คนที่โอเนตไม่ถึงอ่ะ ครับ เค้าก้อไม่ได้อนุโลม จึงอยากทราบว่าถ้าสอบติดแล้วโอเนตไม่ถึง เค้าจะให้ติดไหมครับ
ขอบคุณครับ

 

7 แค่สอบสัมภาษณ์ ตัดสิทธ์ แอดมิชชั่นด้วย หรอ ??
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ รอบสอบสัมภาษณ์จะไม่ตัดสิทธ์แอดมิชชั่นนะครับ  แต่ บางคณะ รอบสอบสัมภาษณ์จะตัดสิทธ์ แอดมิชชั่นทันที  ( ถ้าสอบไม่ติด ก็ไม่ถูกตัดนะนะครับ )  แต่พวกที่สอบติดแล้วไม่เอา แล้วทำเรื่องสละสิทธ์ภายหลังไม่ได้นะครับ  เพราะมหาวิทยาลัยจะให้เซนต์ใบยื่นความจำนงตัดสิทธ์แอดมิชชั่น ตั้งแต่วันไปสอบสัมภาษณ์ด้วย แหะ ๆ ๆๆ    
โดยอาจารย์ ให้เหตุผลว่า ต้องการเด็กที่ อยากเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย มหิดลเท่านั้น !!  ไม่อยากให้เด็กเพื่อเลือก มากันที่คนที่อยากเรียนจริง !!

8  สอบสัมภาษณ์สำคัญแค่ไหน !!??
ถ้าเป็นรับตรง ถือว่ามีความสำคัญ เหมือนกัน นะครับ แต่ปัจจัยหลัก ๆ ที่การคัดเลือกมาจากคะแนนเป็นหลักนะครับ
ถ้าแอดมิชชั่น  โอกาสติดก็มีสูงมากถึง 99.99 % แล้วนะครับ  แต่ปีล่าสุดก็มีเหตุการณ์  เด็กซิ่วอยากย้ายสาขา แต่เจออาจารย์ .............. http://www.unigang.com/Article/7128

เทคนิคสอบสัมภาาณ์  http://unigang.com/Article/234  แนะนำให้อ่าน Comment หน้าแรก ๆ นะ

9 วิศวะ ใช้  PAT1 และ PAT3  หรือ ใช้   PAT2 และ  PAT3 กันแน่
อยากจะบอกว่าใช้ ทั้ง  PAT1  PAT2  และ  PAT3 เลยครับ  เพราะว่าถ้ารอบรับตรง  มหาวิทยาลัยต่างจะใช้  PAT1 และ  PAT3 ในการคัดเลือก แต่รอบแอดมิชชั่น  จะใช้  PAT2 และ  PAT3  ดังนั้นแล้ว  ใครอยากเข้าวิศวะควรจะเข้าสอบ  PAT1  PAT2 และ  PAT3

10  อยากเป็นพยาบาล  ทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ และ พยาบาลตำรวจ ต้องทำอย่างไร
ทั้งหมดนี้ รับสมัครช่วง มกราคม นะครับผม โดยใช้ คะแนน  GAT-PAT2 และ O-NET ในการคัดเลือก ให้น้องทำคะแนนสอบ  GAT-PAT ให้ดีแล้วรอยื่นได้เลย

11  รับตรงหลังแอด มีไหม
มีครับ แต่มีไม่กี่คณะมีไม่กี่มหาวิทยาลัย และส่วนใหญ่จะเป็นภาคพิเศษ ค่าเทอมแพงกว่ากปกติ 2 เท่า >...<  ขอยกตัวอย่างเช่น   เกษตรศาสตร์  ขอนแก่น  เชียงใหม่  สงขลานครินทร์ แม่ฟ้าหลวง แต่เปิดแค่บางคณะ

ขอขอบคุณข้อมูลดีจาก  http://www.sjb.ac.th/upyear54/edu_sjb/21%20-6-%2054.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น